Chai xịt làm bóng lốp Sonax Xtreme Tyre Gloss Spray

260,000 đ

Chai xịt làm bóng lốp (vỏ) xe Sonax Xtreme Tyre Gloss Spray bảo vệ chống nứt, chống não hóa cao su, giữ lại màu đậm và sâu cảu cao su. Bảo dưỡng vỏ xe đồng thời đem lại cho cao su lốp xe cảm giác ướt và độ bóng có chiều sâu.