Đĩa đánh bóng lông cừu 3M 05703 9in 2 mặt

620,000 đ

Phớt đánh bóng lông cừu 3M 05703 sử dụng với xi phá để loại bỏ vết xước do giấy nhám và các lỗi khác trên bề mặt sơn.