Dung dịch tạo độ bóng sâu 3M Premium Liquid Wax

800,000 đ

Dung dịch tạo độ bóng sâu và bảo vệ mặt sơn 3M Premium Liquid Wax. Tạo lớp bảo vệ bề mặt sơn, sử dụng cho lớp sơn đã cứng hoàn hảo, tạo ra độ bóng cao và sâu.