Hợp chất đánh bóng bước 2 3M Perfect-It 06094 946ml

520,000 đ

3M 06094 tạo độ bóng sáng sâu và loại bỏ vệt xoáy của lông cừu hoặc mút xốp sau khi đánh bóng bước 1 (3M-36060) và cho ra một bề mặt sáng bóng hoàn hảo.