Hợp chất đánh bóng bước 3 3M Perfect-It 06068 946ml

600,000 đ

Hợp chất đánh bóng 3M 06068 sử dụng để tạo ra độ bóng cao và sâu của bề mặt sơn, đặc biệt đối với các xe có sơn màu tối.