Nano phủ bảo vệ đèn xe Sonax Headlight Protection

550,000 đ

Tạo một lớp phủ bảo vệ lâu dài độ trong suốt của chụp nhựa của pha đèn khỏi tác động của môi trường và thời tiết. Có thể phủ luôn đối với đèn pha khi còn mới. Đối với pha đèn đã cũ cần phục hồi mới lại trước khi phủ bảo vệ.

Hết hàng