Pad đánh bóng đỏ Sonax Polishing sponge red 160

260,000 đ

Miếng đánh bóng cho máy đánh bóng làm mịn/xoá xước sâu/bóng sơn xe dùng cho máy đánh bóng đồng tâm