Pad đánh bóng xám Sonax Polishing sponge grey 160

210,000 đ

Miếng đánh bóng dùng cho máy đánh bóng. Siêu mềm, xốp mịn để đánh bóng kết thúc bước 3 trong quy trình đánh bóng sơn Sonax.

Hết hàng