Pad đánh bóng xanh Sonax Polishing sponge green 160

210,000 đ

Bản xốp xanh đánh bóng làm trong/bóng sơn xe dùng cho máy đánh bóng đồng tâm. Loại bỏ các vết xước nhẹ và hơi phong hóa trên bề mặt sơn xe.