Phớt đánh bóng lông cừu 3M 33280 9 inch 2 măt

630,000 đ

Phớt đánh bóng lông cừu 3M 33280 sử dụng với xi phá để loại bỏ vết xước do giấy nhám và các lỗi khác trên bề mặt sơn.