Vệ sinh mạch điện Abro Electronic Contact Cleaner

90,000 đ

Làm sạch mạch điện bị nhiễm bẩn, dầu mỡ, khử ẩm trên bảng mạch điện tử, đầu rắc nối điện, công tắc. vệ sinh các bộ phận, linh kiện điện trước khi lắp đặt.