Chai vệ sinh sên Thunder MC-40 Chain Cleaner 400ml

69,000 đ

Chai vệ sinh sên Thunder MC-40 Chain Cleaner làm tan nhanh chóng cặn dầu, mỡ, han rỉ ở những cụm chi tiết máy như ổ bi, làm sạch thắng đĩa, bình xăng con, vệ sinh sên(xích) xe máy.