Chai xịt chống chuột 3M Rodent Repellant Coating

250,000 đ

Tạo màng phủ bảo vệ các chi tiết điện, dây điện, cao su, nhựa trong khoang động cơ và các vị trí trên ô tô khỏi sự cắn phá của chuột và các loại côn trùng gặm nhấm khác.