Chất đánh bóng Sonax XP 02-06 Express Polish (1 bước)

800,000 đ

Chất đánh bóng Sonax 297300 xóa xước, làm bóng sơn và bảo vệ. Tất cả trong 1 lần thực hiện. Chứa sáp carnauba. Dùng với phớt xốp mềm bước 2 hoặc bước 3.