Chổi vệ sinh chi tiết ngoài xe ôtô P1005

165,000 đ

Cây chổi vệ sinh chi tiết này chuyên dụng để làm sạch các khe kẽ khó làm sạch trên nhiều loại xe ôtô. Làm sạch bánh xe, lazang, khoang động cơ và các khu vực khó tiếp cận khác.