Đánh bóng nhanh sơn xe 3M Quick Wax 473ml

230,000 đ

Sử dụng cho việc tạo bóng nhanh bề mặt sơn xe, làm sáng bóng tòan bộ bề mặt sơn trong một thời gian ngắn. Có thể thực hiện trên cả bề mặt sơn khô hoặc ướt.

Hết hàng