Dầu phanh DOT3 Johnsen Dot 3 355ml

90.000 đ

Dầu phanh DOT3 được thiết kế để sử dụng trong hệ thống phanh đĩa, trống và ABS. Đáp ứng và vượt quá các thông số kỹ thuật của Mỹ về dầu phanh DOT 3.