Dầu phanh DOT4 Johnsen Dot 4 355ml

110.000 đ

Dầu phanh tổng hợp chất lượng cao có chứa các thành phần đặc biệt giúp bảo vệ chống khóa hơi và hấp thụ độ ẩm. Vượt quá yêu cầu đối với cả dầu phanh DOT 3 và DOT 4. Được thiết kế để sử dụng trong hệ thống phanh đĩa, trống và ABS.