Đế gắn phớt đánh bóng Sonax 493200 125mm

500,000 đ

Đế gắn phớt đánh bóng Sonax đường kính 125mm dùng gắn phớt mút đánh bóng lông cừu hoặc các loại phớt đánh bóng có đường 130mm. Giúp đánh bóng xóa xước sơn.