Đánh bóng, làm sáng bề mặt sơn Sonax Car polish

160,000 đ

Dung dịch đánh bóng, làm sáng như mới bề mặt sơn Sonax Car polish: Đánh bóng sơn xe, làm bóng loáng sơn bị mờ, làm sạch, bóng và bảo vệ bề mặt sơn.