Đánh bóng, làm sáng bề mặt sơn Sonax Car polish

160,000 đ

Hợp chất đánh bóng cho bề mặt sơn bị quầng xước, xuống màu, mờ và hơi phong hóa. Phục hội độ bóng mới cho bề mặt sơn. Sáp carnauba bổ sung chất lượng cao giúp bảo vệ sơn dài lâu trước tác động của thời tiết.