Dung dịch làm bóng sơn 3M Gloss Enhancer

150,000 đ

3M Gloss Enhancer sử dụng cho việc tạo bóng cho bề mặt sơn xe ô tô, làm sáng bóng bề mặt sơn trong một thời gian ngắn. Dùng được cho cả trên bề mặt sơn khô hoặc ướt.