Dung dịch vệ sinh chế hòa khí Johnsen

130.000 đ

Loại bỏ mảng bám, cặn và các cặn bẩn khác từ bộ chế hòa khí, liên kết, van PCV, bộ ngắt tự động và khí nạp. An toàn với cảm biến ôxy.