Nước Giải Nhiệt Động Cơ Prestone Dex-Cool 3.78l (Đỏ)

350,000 đ

Prestone Dex-Cool Đạt tiêu chuẩn ASTM, SAE về bảo vệ chống mài mòn, Và được đăng ký bản quyền của General-Motors. Quản lý nhiệt độ động cơ, ngăn ngừa đóng băng chịu nhiệt độ từ (-36 ºC đến 129 ºC)