Nước lau kính xe ô tô Sonax 338505 clear glass 5 lit

1,000,000 đ

Nước lau kính Sonax 338505 làm sạch và trong kính xe ô tô, cửa sổ và gương. Ap dụng cho trong và ngoài xe ô tô. Cũng lý tưởng để làm sạch gương và cửa sổ trong gia đình.