Nước rửa kính SONAX Clear View 1:100 Concentrate

170,000 đ

Nước rửa làm trong kính xe SONAX Clear View 1:100 Concentrate dùng để đổ vào két nước rửa kính trước, hoặc pha để tẩy mốc kính, loại bỏ dầu, xút, sillicon, vết đọng nước mưa.