Ốc chuyển đổi 1/4 cho bình phun rửa xe áp lực cao MaxShine FC-03

80,000 đ

Ốc chuyển đổi 1/4 cho bình phun bọt tuyết của máy rửa xe áp lực.