Vệ sinh mạch điện Abro Electronic Contact Cleaner

100,000 đ

Làm sạch bo mạch điện tử, loại bỏ bụi bẩn và khử ẩm trên các thiết bị điện. Làm sạch thiết bị điện cho nhiều lĩnh vực khac nhau từ điện gia dụng, điện tử, điện công nghiệp, v.v