Vỏ chai xịt dầu chống rỉ sét WD-40

190.000 đ

Chai xịt được WD-40 thiết kế đặc biệt để sử dụng với dung dịch dầu chống rỉ sét WD-40. Bạn có thể đổ dầu chống rỉ WD-40 từ can 4l hoặc 20l vào chai này và sử dụng.