Sên có phốt cao su O-ring, X-ring và sên thường

Sên có phốt cao su O-ring, X-ring và sên thường

SÊN CÓ PHỐT CAO SU O-RING, X-RING VÀ SÊN THƯỜNG

– O-ring, X-ring là loại sên ở giữa má và con lăn là phốt cao su, phốt có tiết diện O được gọi là O-ring và phốt có tiết diện X gọi là X-ring. Mục đích giữ dầu bôi trơn giữa trục và con lăn, ngăn bụi nước, hoá chất làm gỉ sét ăn mòn trục nhằm kéo dài tuổi thọ và ổn định khi sử dụng.

– Sên thường thì không có phốt cao su ở giữa má và con lăn là của mắt sên.

Sên có phốt cao su O-ring, X-ring và sên thường

Sên có phốt cao su X-ring, O-ring và sên thường

Sên có phốt cao su O-ring, X-ring