Thẻ lưu trữ: Đánh bóng xóa xước

Đánh bóng xóa xước

Autosol làm sáng kim loại xóa xước đánh bóng bề mặt kim loại

Autosol làm sáng kim loại xóa xước đánh bóng bề mặt kim loại

AUTOSOL LÀM SÁNG KIM LOẠI, XÓA XƯỚC, ĐÁNH BÓNG BỀ MẶT KIM LOẠI Kem làm sáng kim loại Autosol Metal Polish là sản phẩm số 1 của Đức, có tác dụng làm sáng như mới bề mặt kim loại như đồng, nhôm, inox, kẽm và các loại bề mặt thuân kim loại khác. Được sử […]