Thẻ lưu trữ: Làm sáng kim loại

Làm sáng kim loại

Autosol làm sáng kim loại xóa xước đánh bóng bề mặt kim loại

Autosol làm sáng kim loại xóa xước đánh bóng bề mặt kim loại

AUTOSOL LÀM SÁNG KIM LOẠI, XÓA XƯỚC, ĐÁNH BÓNG BỀ MẶT KIM LOẠI Kem làm sáng kim loại Autosol Metal Polish là sản phẩm số 1 của Đức, có tác dụng làm sáng như mới bề mặt kim loại như đồng, nhôm, inox, kẽm và các loại bề mặt thuân kim loại khác. Được sử […]