Chai xịt làm bóng sơn xe máy Quick Coat Motorbike Bullsone

75.000 đ

Dung dịch dùng để làm bóng và bảo vệ sơn xe máy một cách nhanh chóng và hiệu quả. Dễ sử dụng, chỉ cần xịt & lau sạch!