Vệ sinh thắng tẩy rửa dầu mỡ Wurth Brake cleaner

100.000 đ

Dung dịch làm sạch và khử dầu mỡ trong trong quá trình bảo dưỡng và sửa chữa xe ô tô. Làm sạch nhanh cặn dầu, mỡ nhờn, chất bẩn, bụi phanh trên cụm phanh đĩa/thắng đĩa ô tô. An toàn đối với sơn, nhựa, và cao su.