Dầu phanh DOT3 Johnsen Dot 3 946ml

180.000 đ

Dầu phanh tổng hợp DOT3 được thiết kế để sử dụng trong hệ thống phanh đĩa, trống và ABS. Đáp ứng và vượt quá các thông số kỹ thuật của Mỹ về dầu phanh DOT 3. Chịu nhiệt độ cao, nhiệt độ sôi tối thiểu 232 °C.