Dung dịch làm bóng sơn xe ướt Turtle Wax

200.000 đ

Một giải pháp làm tăng cường độ bóng cho sơn xe, được thực hiện sau khi mới rửa xe và bề mặt sơn vẫn còn ướt. Giúp bạn tiết kiệm thời gian chăm sóc xe.