Nước rửa xe Car Shampoo Bullsone

120.000 đ

Nước rửa xe với độ pH trung tính, làm sạch an toàn cho mọi màu sơn xe. Bao gồm những xe trước đó đã phủ bóng, wax, polymer, ceramic.