Ốc chuyển đổi súng rửa xe từ M22 ra 3/8

75.000 đ

Súng rửa xe cao áp, phù hợp với cả người dùng chuyên nghiệp và không chuyên. Ứng dụng rửa xe, làm sạch sàn, nhà xưởng, hoặc theo nhu cầu. Chịu áp đến 4000 PSI, kết nối nhanh đầu vào 3/8, đầu ra 1/4 inch.