Vệ sinh buồng đốt NX5000 NX56

200.000 đ

Loại bỏ cặn, mảng bám và xỉ cacbon tích tụ trong quá trình nạp khí, đốt cháy và xả khí và làm sạch bộ chế hòa khí trong động cơ.